• Ender Gül Anaokulu
  • nartanem anaokulu
  • eso erhan sarıca okulları

logo

BABASI TARAFINDAN KENDİSİNDEN MAL KAÇIRILAN KIZLARA…

BABASI TARAFINDAN KENDİSİNDEN MAL KAÇIRILAN KIZLARA…

Değerli okuyucular biliyorsunuz toplumumuz ataerkil bir toplum. Bunun beraberine getirdiği çeşitli sorunlardan biri de miras malları sorunudur. Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde bu sorunla karşılaşılmakla beraber özellikle bazı bölgelerde kızlardan mal kaçırma çok daha fazla karşılaşılan bir durumdur.

Miras bırakan kişi, kızları miras hakkından yoksun bırakmak için amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını, tapuda yaptığı resmi sözleşme ile devrederek aslen hak sahibi olan kızları da haksız şekilde mirastan mahrum bırakabiliyor.

Peki kızlardan mal nasıl kaçırılır?

  1. Ya erkek çocuğa satış gösterilerek,
  2. Ya da 3. bir kişi üzerinden satış gösterilerek. Yani önce mallar yabancı birine satış gösterilerek devredilir. Daha sonra o kişi de aldığı bu malları erkek çocuklara satış göstererek devreder.

Bu her iki durumda da muvazaa (hile) vardır. Açılması gereken dava muris muvazaası davasıdır. Muris muvazaası davası miras bırakanın ölümünden sonra açılabiliyor. Dava için bir dilekçe ile mahkemeye müracaat edilebiliyor.

Yargıtay kararında muvazaalı satışın hükümsüz olduğu görüşü şu şekilde yer alıyor.

Muvazaalı satış iptali..

Bir kimsenin; mirasını miras hakkından yoksun etmek amacıyla, gerçekte bağışlamak istediği, tapu sicilinde kayıtlı taşınmaz malı hakkında tapu sicil memuru önünde iradesini satış doğrultusunda açıklanmış olduğunun gerçekleşmiş bulunması halinde, saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçıların, görünürdeki satış sözleşmesinin BK’nun 18. Maddesine dayanarak muvazaalı olduğunu ve gizli bağış sözleşmesinin de şekil koşullarından yoksun bulunduğunu ileri sürerek dava açabilirler ve bu dava hakkının geçerli sözleşmeler için söz konusu olan Medeni Kanunun 507 ve 603. Maddelerinin sağladığı haklara etkili olmaz. Dava için muvazaalı satışın iptali davası dilekçesi ile başvuru yapılır.(Yargıtay’ın 16.06.2010 tarih ve E. 2010/1-275; K. 2010/327 sayılı kararı)

Ortada muvazaalı bir satış varsa ve satışın muvazaalı olduğunu ispat etmek mümkünse, satışın iptali için tapu iptali davası açılabilmektedir. Tapu iptali davası için tapu kayıtları getirtilir, kayıt sebepleri araştırılır, tarafların şahitleri dinlenir ve keşif yapılır. Bilirkişi mütalaası da alındıktan sonra dava karara bağlanır.

Burada yazılanlar borçludan mal kaçıranlar içinde kıyasen uygulanır.

STJ. AVUKAT ÖZMEN DÜZ (Malatya Barosu)

Etiketler: » » » » » » » » »
Share
1800 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

7+4 = ?