• src nakliyat
  • SERHAT KIRTASİYE&KİTABEVİ ESENYURT
  • SRC SİGORTA

logo

Maddelere “hayır” deme becerisi

Maddelere “hayır” deme becerisi:
Bağımlı kişiler özellikle kendilerinde şunu sorgularlar; alkol/madde kullanmadan yaşantımı sürdürebilecek miyim?, sorunlarımla başa çıkabilecek miyim?, alkol/maddeye “Hayır diyebilecek miyim? şeklindedir. Bu çalışmada; baş edebilme, problem çözme yollarını inceleme ve onları deneme olanağı, yeni davranışlar öğrenme ve deneme imkanı vermesi açısından psikodrama yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca alkol/madde kullanımının aktif olduğu dönemde kişinin yaşadıkları ve etrafına yaşattıkları açısından kendisini çok fazla etkileyen olay ve durumlarla ilgili geçmişin yeniden canlandırılmasına ve katarsis yaşantısına olanak tanıyan bir yöntem olduğundan psikodramayı tercih ettik. Çalışmamızda kişilerin sosyal ortamlardayken yaptıkları bazı davranışlar (hakkını arama, pasif davranma) ve yaşadıkları bazı duygular (duygularında samimi olma, kendini ifade etme) açısından boyun eğici sosyal davranışlarının düzeyinde değişim olacağı, kişiyi boyun eğici bir statüye iten “yetersizlik korkuları”nın azalacağı, hastaların var olan kendilik şemalarını algılamalarında değişim olacağı, kendilerini diğer insanlarla karşılaştırdıklarında kendine yönelik olumsuz değerlendirmelerin düzeyinin düşeceği, bireyin genelde yaşadığı öfke derecesinde, öfkenin ifade ediliş biçiminde ve öfkeyi kontrol eğiliminde olumlu yönde değişim olacağı varsayılmıştır. Bu durum psikodrama uygulamalarının yapıldığı grup psikoterapi sürecinde kişilerin içgörü kazanmalarına bağlanmıştır. Çevrelerine yönelttikleri öfkelerini ve bununla bağlantılı olarak alkol / madde kullanma nedenlerini dışsallaştırdıklarını farketmişlerdir. Rol değiştirme ve empati teknikleri aracılığı ile kazandıkları farkındalık neticesinde öfkelerini içe yönlendirmişlerdir ve bastırmışlardır. Kişinin öfkesini sağlıklı bir yol bularak ifade edebilme- si için önce öfkesiyle ilgili içgörü kazanması ve öfkesinin hedefini tanıması gerekiyor. Bağımlı hastalarda bu hedef çoğunlukla dış odaklı olmakta ve öfkelerini dışsallaştırmaktadırlar. Psikoterapi tekniği olan psikodrama aracılığı ile (özellikle rol değiştirme, eşleme ve ayna teknikleri) hayatlarındaki öfke ile ilgili olaylar- da kendi rolünü ve payını görerek kontrol ve sağlıklı çözüm üretme aşamasına geçebiliyor- lar).Bu bastırma ve içe yönlendirme ilk bakışta olumsuz gibi görünse de bir diğer öfke alt ölçeği olan öfke kontrol ölçeğindeki puanların yükselme göstermesi ile birlikte değerlendirildiğinde kişilerin öfkesini kontrol edebilme yetenekler- inde gelişmeler olduğunu göstermekte- Ayrıca psikodrama oturumlarında gözlenen diğer bulgular; Kişilerin problem çözme becerileri ko- nusunda kendilerini daha becerikli, işbitirici olarak algıladıkları Terapi programının kurallarına uyumunu sağlama açısından değerlendirildiğinde kendini denetleme becerileri alanında kendilerini geliştirdikleri
Alkol/maddeyi bırakmaya ilişkin başarabilme duygusunda, geleceğe yönelik beklentilerinde olumlu beklentiler geliştirdikleri gözlenmiştir. Bu durumun grup terapisinin tedavi edici etmenler- inden “Umut aşılama” ile yakından ilgili olduğu düşünülmektedir. Toplumun çoğunluğu tarafından dışlanma nedeni olan alkol/madde kullanımı sebebiyle oluşan suçluluk/utanç duygularında terapi oturumlarının başında ve so- nunda paylaşım açısından değişimler gözlenmiştir. Kişiler alkol/madde kullandıkları dönemlerdeki yaşantılarını daha rahat paylaşmaya başlamışlardır. Bu durum da grup terapisinin tedavi edici etmenlerinden evrensellik ve katarsis ile ilişkilendirilmiştir. Bu anlamda alkol/madde bağımlılarının grup psikoterapisinde Psikodramanın kullanılması paylaşımların içine duyguların katılmasını sağlamakta,katarsisin yaşanmasını kolaylaştırmakta,rol değiştirme ve empati becerilerini geliştirme yoluyla daha kısa sürede farkındalık kazandırmaktadır. Ayrıca kişiye yeni roller deneme aracılığı ile yeni davranışlar deneme ve öğrenme,yeni problem çözme becerileri, “hayır deme” becerileri de katmaktadır. Ve psikoterapinin gücünü arttırmaktadır.

Odise Vuçinas

Sosyal Hizmet Uzmanı,Psikodrama Eğitmeni

 

Etiketler: » » » » » » » » » » » » »
Share
1733 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

9+9 = ?