• Ender Gül Anaokulu

logo

Mobbing’e Maruz Kalan Kişinin Yapması Gerekenler Nelerdir?

MOBBİNG KARŞISINDA ÇALIŞANIN HAKLARI

                       Mobbing (psikolojik taciz)   işverenin,  işçiye karşı sistematik biçimde uygulamış olduğu  düşmanca ve ahlak dışı bir iletişim izlenerek ortaya çıkan bir nevi psikolojik baskı olarak tanımlanabilir. Türkçesi için “yıldırma”da denebilir. Aslında  kelimenin anlatmak istediği şey: iş yerindeki duygusal taciz. Psikolojik şiddet, dışlama, aşağılama, rahatsız etme, çalışma motivasyonunu, özgüvenini kırma ve mutsuz etme.

                      6098 sayılı Borçlar Kanununun 417. Maddesinde, işçinin hem kişiliğinin, hem de yaşam ve vücut bütünlüğünün korunmasına yönelik olarak düzenleme yapılmıştır. Maddede, işveren-işçi hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak, saygı göstermek, işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamak, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür hükmüne yer verilmiştir.

                      İşyerinde karşılaşılan her türlü olumsuz davranış psikolojik taciz olarak algılanmamalıdır. İşyerlerinde psikolojik tacizden söz edebilmek için sergilenen olumsuz davranışların bazı unsurları içermesi gerekmektedir. İşyerlerinde psikolojik taciz aşağıdaki unsurları içermelidir:

  • İşyerinde gerçekleşmelidir.
  • Üstler tarafından astlarına uygulanabileceği gibi, astları tarafından üstlerine de uygulanabilir ya da     

     eşitler arasında da gerçekleşebilir.

  • Sistemli bir şekilde yapılmalıdır.
  • Süreklilik kazanmış bir sıklıkla tekrarlanmalıdır.
  • Kasıtlı yapılmalıdır.
  • Yıldırma, pasifize etme ve işten uzaklaştırma amacında olmalıdır.
  • Mağdurun kişiliğinde, mesleki durumunda veya sağlığında zarar ortaya çıkmalıdır.
  • Kişiye yönelik olumsuz tutum ve davranışlar gizli veya açık olabilir.

Mobbing’e Maruz Kalan Kişinin Yapması Gerekenler Nelerdir?

1.İş sözleşmesinin haklı nedene dayanarak feshedebilme hakkı vardır.

2.Belli şartlarda ayrımcılık tazminatı isteyebilme hakkı vardır. (İş K. m.5)

3.Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’na göre tazminat isteme hakkı bulunmaktadır.

4.Mobing’e uğrayan işçi, mobbing yapan yöneticiyi dava edebilir ve manevi tazminat talebinde       bulunabilir.

5.Mobing yapan kişiye açıkça taciz edici söz ve davranışlarını durdurmasını isteyin. Yanınızda güvendiğiniz ve gerekirse tanıklık edebilecek bir iş arkadaşınız bulunsun.

6.Olayları, verilen anlamsız emirleri ve uygulamaları yazılı olarak kaydedin.

7.Gerekiyorsa, tıbbi ve psikolojik yardım alın. Hem yardımcı olacaktır, hem de kanıt oluşturacaktır.

8.Size mobbing uygulayan kişiyi üstlerine şikayet edin.

9.İş arkadaşlarınızla durumunuzu paylaşın, onlar da aynı şekilde rahatsız olabilirler, grupça başvurmanız daha etkili olabilir.

                  Mobbing’e maruz kalan kişilerin alanında uzman bir avukat yardımı ile davalarını takip etmeleri hak kabının önüne geçecektir.

                                                                                Stj. Av. Özmen DÜZ (Malatya Barosu)

                                                                               mail: [email protected]

Etiketler: » » » » »
Share
1042 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

10+9 = ?