• Ender Gül Anaokulu

logo

Sahne sizden PSİKODRAMA’ bizden. Var mısınız?

Aşağıdaki yazı Üniversite öğrencilerinden Celil ÖZCAN, Merve ÜNAL, Nuran GÜVEN, Recep AKDOĞAN, Tuba ARAS tarafından hazırlanıp BAĞDER PSİKODRAMA ATÖLYESİ adına. sizlerle paylaşma mutluluğunu yaşıyorlar,
Ekip arkadaşlarım sizlerle gurur duyuyorum

BAĞIMLILIK ÇÖZÜMÜNÜN BAŞKA YOLU DA VAR!
“Sahne sizden PSİKODRAMA’ bizden. Var mısınız?” sloganıyla yeniden doğuşunuza hazır olun.

“Yıkılan bir anne, sert vakur duruşuyla bir baba, gözlerini üzerindeki beyaz gömleğin heybetine sabitlemiş hayran bakışlı bir kardeş… Babanın tüm reddedişleri, sen benim çocuğum değilsinleri, evden kovuşları boştur artık! Çünkü kimyasal örümcek ağında oğlunu sonsuzluğa uğurlamıştır artık. Annesinin göz yaşı akmak için babadan izin bekliyor adeta yumuşak gözükürsem kızar bana ama kalbi yangın yeridir evladını kaybetmiştir… Sonrası sisli geçen bir ömür tüm aile fertleri için, keşkeler , amalar, çünkülerle barındıran cümleler…”

Bağımlılık hakkında
Bağımlılık, kişinin zarar görmesine rağmen madde kullanımına devam etmesi, kullandığı maddeyi uzun süre bırakamaması, sürekli madde arayışı içinde olması, kullandığı maddeyi giderek arttırması ile karakterize edilen bir tablodur.
Bağımlılıkta en önemli kısımlar karar verme ve iradedir. Bağımlılık her ne kadar kişisel bir sorun gibi görünse de aslında toplumsal bir sorun olduğunun farkında bile değiliz. Toplumdaki cinayetlerin, saldırganlıkların, tecavüzlerin vb. çoğu bağımlılıkla ilişkisi oldukça fazladır. Böylelikle bu olumsuz durumlar toplum refah düzeyini aşağı doğru çekmeye başlamaktadır.
Bağımlılık bu kadar fazla iken ve sürekli artarken önleyici ve koruyucu tedbirlerle psikodrama teknikleri ile dur demeye başlamış ve önüne geçilmeye çalışılmıştır. Psikodrama bağımlılık alanında farkındalık ve bilinç düzeyi yükseltmede önemli bir yer tutar.

Psikodrama ile bağımlılar kabullenemediklerinin, yüzleşemediklerinin, reddettiklerinin, korktuklarının, özgüven eksikliğinin, inkarlarının, onu madde kullanımına iten çevresel etmenlerin farkına varıp kabul sürecine geçiyor ve kendi dönüşümünü başlatmış oluyor.
Psikodrama teknikleriyle bağımlılar kendilerini sanki dışarıdan biriymiş gibi inceliyor ve maddenin onları nasıl bir yıkıma götürdüğünü fark ediyor. Bu fark edişin sonucunda bağımlının kendi dönüşümünü gerçekleştirebilmesi için bağımlının korkularıyla yüzleşmesi, güçlerinin farkına varması, özgüven kazanması, sosyalleşmesi için her biri farklı olan psikodramanın tekniklerine ait olan oyunlar sergileniyor.
Bağımlı bu süreçte maddenin hem bedenine hem çevresine verdiği zararın farkına varabiliyor. Kullanılan teknikler ve oynanan oyunlarla bağımlı güçleniyor.
Sonuç olarak PSİKODRAMA madde bağımlılığı ile mücadelede bağımlıları kurtaran bir müdahale sürecine önemli katkı sunan ve sahnede gerçekleşen bir terapi yöntemidir. Bu nedenle bağımlılar Psikodrama ile buluşturulmalı. Bu tarz çalışmalara daha çok önem verilmelidir.

Psikodrama ısınma oyunları, güven çalışmaları gibi kişilerin sorunlarına ısınmasını sağlayan aktivitelerle başlayıp ısınan kişilerin bireysel çalışmalarının yapıldığı yaşantısal gruplardır. Amaç, gruptaki üyelerin yardımlaşma ve problemlerinin paylaşma araçlarıyla onlarla yüzleşmesi, sorunun nedenini araştırması, farkındalık kazanmasıdır. 10-12 kişilik yaşantı gruplarında yapılan egzersizler sayesinde üyeler birbirlerine çok cabuk ısınır ve kısa sürede hedefe odaklanırlar.
Bu teknikler; bağımlı kişinin kendini tanımasını, geçmişinin etkisinden kurtulmasını, öfke, çaresizlik yalnızlık suçluluk gibi durumlarla baş edebilme yeteneğini geliştirmektir. Bağımlı kendi sorununa odaklanıyor, nasıl bu duruma geldiğini ve neden hâlâ kurtulamadığını çözümlemeye ve anlamaya çalışarak gerek bedensel gerek duygusal gerekse düşünsel anlamda esneklik kazandırıyor.
Kazandırdıkları: Kişinin yetersizlik korkularını azaltır. Arkadaş ortamını seçerken daha dikkatli seçmesini öğrenir. Her şeye boyun eğmeyen ve yeri geldi mi hayır demesini bilen bir kişiliğe bürünür, öfke derecesinde ve öfkenin ifade ediliş biçiminde olumlu yönde değişim olacağını söyleyebilmemiz mümkündür.
Psikodrama ile kişi farkındalık kazanır. Bakış açısı değişir ve kendisini toplumdan soyutlamaz. Sözünü söyleyebilen ve kendine ait özgür ve hür düşüncesi oluşur. Bağımlılık sorunlarını çözmede psikodramanın etkisinin çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden bağımlılık sorunlarında psikodrama tedavi yöntemin faydalı olduğuna tanık olduk.

Biz Kimiz?
Biz içinde birçok hayatı, kültürü, rengi, dili, dini ve en önemlisi insanı, insanlığı
barındıran İstanbul’da çeşitli üniversitelerde sosyal Hizmet uzmanlığı okuyan öğrencilerden oluşan ve öğretim görevlisi liderimiz Odise Vuçinas ile BAĞ-DER’ de Psikodrama çalışmaları yapan bir topluluğuz.

Amacımız
Madde bağımlığı bir çok hayatı genç yaşta kıskacına alarak çaresiz, güvensiz, bağımlı, soyutlanmış, gerçekle bağlantısı olmayan yeni ama zorlayıcı bir kimlik yaratmaktadır.
Bu saydığımız sonuçlara dayalı olarak hareket noktamız madde bağımlısı ve çevresine öncelikle kişinin kendi potansiyelini farketmesini sağlayarak farkındalık yaratmaktır. Yürüyeceğimiz yolda çocuk, genç, anne, baba, öğretmen, yakın çevre ile toplumda yaşayan herhangi birileri olarak hayatlara deyip kalıcı ve faydalı iz bırakmaktır. Bazı zamanlar gözümüzde büyüttüğümüz irade yada iradesizliği birlikte çözümleyeceğiz. İçindeki beni bulma, hayata sımsıkı sarılma yöntemlerini hayatında maddeyi başrol oyuncusu almış kişilerle yeniden şekillendireceğiz. Yaptığımız psikodrama etkinlikleri ile madde bir bataklık olarak adlandırılıyorsa bu bataklıktan çıkabilmenin senaryosunu bağımlı ve yakın çevresiyle yeniden yazacağız.

Hedef
Bizler Psikodrama ile ilgili Eğitim almamız ve her yerde her zaman araştırma içerisinde olmamız bütün hayatımız boyunca faydalı olacağına inandığımız için gerçekleştiriyoruz. Çünkü buradaki temel hedefimiz sorun yaşayan veya kendilerini yetiştirmek isteyen insanlara farkındalık kazandırarak hele bu kişiler bağımlı bireyler olduğu için işin ciddiyeti ne kadar önemli olduğunun kanaatine vardık. Bizler de ekip olarak her birine birer ışık olup kendi yollarını bulmaları için yardımda bulunuyoruz. Buda yaptığımız işin ne kadar büyük sorumluluk taşıdığını ve bizlerin de bu sorumluluğu en iyi şekilde göğüslediğimizi gösteriyor. Provalarımızda ve etkinliklerimizde insanlara yardımcı olurken kendimizde gördüğümüz eksiklikleri tamamlamaya çalışıyoruz. Böylelikle hem öğretiyor hem de öğreniyoruz. Her seferinde yeni oyunlar ve yeni teknikler geliştirmeye çalışıyoruz. Katılımcılara eğlenerek öğrenmelerini sağlıyoruz. İlk başlarda katılmak istemeyen seyirciler oyunları biraz izledikten sonra kendilerini oyunun içerisinde buluyorlar. Bir sonraki faliyeti merakla beklediklerini dile getirmelerini sağlıyoruz. Böylelikle bizler kocaman bir aile oluyoruz ve yarınlara daha aydınlık ve umutlu bakmayı planlıyoruz. Psikodrama ekibi olarak bu insanlara yardım amaçlı attığımız bu adım psikodrama Atölyesi Ekibinde tarif edilemez bir mutluluk duygusu yaratıyor.

Psikodrama Uygulaması
BAĞDERin himayesi altında Kent Konseyi Meclisin 45 üyenin katılımıyla, Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah salonunda düzenlediği Psikodrama Etkinliğinde oyunlar aşağıdaki gibi sergilendi:

Empati ve iletişim oyunu ile başladık. Bu oyunda ilk olarak Psikodramatist Odise Vuçinas eşliğinde kendisini tanıtır ve oyunculardan da kendisini tek tek tanıtmasını yani ismini ve kendini ifade eden 3 özelliğini söylemelerini ister. Herkes kendini tanıttıktan sonra alfabetik sıraya girilir ve 2 adet aynı özelliğe sahip kişiler grup oluştururlar. Ve birbiriyle iletişim halinde bulunurlar.
Ondan sonraki oyun Bağımlılık Etmenleri ile ilgiliydi. Bu oyunumuzda bağımlılığa neden olan ve A4 kağıtlara yazılan duygu ve durumları (merak, hayır diyememek, arkadaş çevresi, özgüven eksikliği, iradesizlik vb.) envanterleriyle gerçekleşti.. “Zeminde basamak seklinde oluşturduğumuz alanlara her birini bir yere yerleştirdik.” Katılımcılara “sizce bağımlılığa sebep olan duygu ve durumlarda hangisi en etkilidir diye yönelttik. Empati ve iletişim oyununda aynı grupta olanlar bile farklı alanları seçtiler. Ulaştığımız sonuçlara göre aynı özelliklere sahip olsak bile farklı etmenlerin olduğunu gördük. 3. oyunumuz Güven kapsadı. Bu oyunda 15 gönüllü sahneye geçer. Oyuncular kendilerini tanıtır. Bir oyuncunun gözleri bağlanır ve diğer oyuncular ona engel oluşturmaya çalışırlar. Bu esnada gözü kapalı olan birey arkadasının talimatlarını uygular, ona güvenmek zorundadır doğru veya yanlış talimatlarını uygulamak zorundadır. Gözleri kapalı olan oyuncunun verdiği tepkilere göre onu yönlendiren kişiye ne derecede güven duyduğu ortaya çıkar. Bu aşamada iyi arkadaş onu doğru yola götürürken kötü arkadas sarsılmasına güvensizliğe yol açar. Engeller büyüdükçe bireyin inanç derecesi azimi hayata karşı zorluklara direnç derecesi de ölçülür. Son oyunumuz da Başarı oyunu oldu. Bu oyunumuzda %0, %25,%50,%75,%100 şeklinde sayısal veriler kullandık. Katılımcılardan 5 tane gönüllü istedik. Bu gönüllüler bizim heykellerimiz oldu. Her bir heykelimize birer yüzdelik verdik. Lider Odise Vuçinas katılımcılara ” kendinizi hayatta ne kadar basarılı buluyorsunuz” diye sorar ve o alanda yerlerini almalarını ister. Yerlerini alan katılımcılarla tek tek duyguları ve orda olmanın nedeni sorulur. Çözümlemeler yaptıktan sonra yerini değiştirmek isteyenin olup olmadığını sorulur. Son değişiklikler yapıldıktan sonra etkinlik sona erer.

Değerlendirme-Yorumlar
3 saat süren bir etkinliğin ardından geri bildirimler çok olumluydu. İyileşmekte olan bağımlı bir arkadaşımızın görüşleri şöyleydi. “Bataklığa ilk girdiğim günler canlandı gözümün önünde ekibin hazırladığı materyaller ve oyun içinde fazlasıyla bağdaştığını gördüm. İlk etkinlikten bile farkındalık kazandığımı özellikle bağımlı kişiler için bu tarz çalışmaların çok faydalı olacağına inanıyorum” dedi. Bundan sonraki etkinliklere çevresine ve yakın arkadaşlarına etkinlikten bahsedeceğini, onlarında katılımını sağlamak için uğrayacağını dile getirdi. Bağ-Der başkanı TC Öztürk Karahan etkinlikten sonra umutlu olduğunu diyerek şöyle açıkladı: “Çok güzel bir sunum oldu, kendimizde de benzer şeyler bulduk, bu tarz çalışmaların gençlere ve topluma çok şey kazandıracağına inanıyorum” diye konuştu. Ayrıca, böyle çalışmaların toplum için gerekli olduğunu ve çok yakında başka sunumlarda olacağını sözlerini ekledi. Avcılar Kadın Kolları Başkan Nesrin Özgül İmirkonuşmasında şunları söyledi: “Bu önemli çalışma için Bağ-Der’e ve psikodrama ekibine teşekkürlerimi iletiyorum”. Konuşmasının devamında duygulu ve yaşanmışlıkların farkındalık oluşmasına neden oldugunu aktardı.Nilgün Duras Babayiğit hoca Cihangir mahallesinde görev yaptığı okulda bir tane sunumda orda yapmamızı rica etti. Eğlenerek öğrendiklerini, bilinçlendiklerini ve çok iyi bir çalışma olduğunu anlattı. Yoğunluktan dolayı katılamayan arkadaşlarının bir sonraki sunumu heyecanla beklediklerini söyledi.
Diğer katılımcılar da psikodrama etkinliğini çok beğendiklerini madde kullanan insanlar için devamlı bir program şeklinde olması gerektiğini, faydalı, bağımlıların ve özellikle toplumun bakış açısının değişmesini sağlayabilecek bir çalışma olduğunu ve çok memnun kaldıklarını söylediler. Gelemeyen arkadaşlarına ve ailelerine anlatacaklarını bundan sonraki sunumlara daha yoğun bir katılım sağlayacaklarını aktardılar.
Bizler de Bağder Psikodrama Yaşam Atölyesi Ekibi olarak daha iyi ve faydalı çalışmalar yapmak için kolları sıvadık ve yeni çalışmalarımıza hemen başladık.

HABER :Öğretim Üyesi-Psikodramatist Odise VUÇİNAS

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
913 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

6+3 = ?